אוטיזם הינה לקות נוירולוגית המתאפיינית בקשיים בתחום התקשורתי-חברתי וכן בהתנהגות חזרתית ותחומי עניין מצומצמים.

ילדים על הספקטרום האוטיסטי סובלים מקשיים בתחומי תפקוד שונים:

בתחום התקשורתי-חברתי: מכיוון שמדובר ב"ספקטרום" – כלומר רצף של הפרעות, קיימות רמות תפקוד שונות לילדים עם ASD. ניתן לראות ילדים בעלי קושי משמעותי ביוזמה תקשורתית ובהיענות לתקשורת. ילדים אלו ימעיטו מאוד בפניות לאחר – הן בפניות מילוליות והן בפניות לא מילוליות, יתקשו ביצירת קשר עין, ביצירת משחק משותף והדדי עם אחר וכן ימעיטו בתגובה כאשר פונים אליהם. לעומת זאת ילדים ברמת תפקוד גבוהה יותר עשויים להראות יכולת לפנות לאחר ולהיענות לפניות, אך יתקשו בשיחה מורכבת וכן יתקשו ליצור קשרים חברתיים.

אחוז ניכר מהילדים על הספקטרום האוטיסטי מראים קשיי שפה. ישנם ילדים שכלל אינם מפתחים שפה דבורה, או שהם מפתחים שפה באיחור, והם משתמשים בעזרים שונים על מנת לתקשר. ילדים אחרים עשויים להראות קושי ברכישת אוצר מילים, בבניית משפטים, או בשימוש תקין בחוקי הדקדוק. ישנם מקרים בהם הקושי העיקרי הוא בשימוש בשפה לצרכים תקשורתיים- הילד רכש שפה והוא מסוגל לדבר במשפטים מורכבים עם אוצר מילים עשיר, אך יתקשה להשתמש בשפה באופן מותאם ותקשורתי. דוגמה לכך היא ילדים שמסוגלים לדקלם בעל-פה סיפורים ארוכים, אך מתקשים לפנות למבוגר בבקשה פשוטה.

בתחום ההתנהגותי -  אחד הקריטריונים לאבחון ASD על פי המהדורה החדשה של ה-DSM (ספר האבחנות הפסיכאטריות האמריקאי) הינו דפוסי התנהגות, תחומי עניין או פעילות מוגבלים או חזרתיים. ניתן לראות תנועות חזרתיות או דיבור חזרתי, הצמדות נוקשית לטקסים, קושי בשינויים ובמעברים בין פעילויות ותחומי עניין מצומצמים ביותר.

אצל חלק ניכר מהילדים על הספקטרום האוטיסטי קיימים קשיים בוויסות חושי הבאים לידי ביטוי ברגישות יתר או בתת רגישות לגירויים שונים.

מכיוון שאוטיזם פוגע בתחומים שונים ונרחבים קיימת חשיבות להתערבות טיפולית בצוות רב מקצועי, על מנת לאפשר לילד למצות את מלוא הפוטנציאל שלו ולהתקדם בתחומים השונים.

בנוסף, קיימת חשיבות מרובה למתן תמיכה רגשית והדרכה להורים לאחר קבלת האבחנה.

במרכז קשת ישנם אנשי מקצוע מתחומים שונים: ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, פסיכולוגיה, טיפול בתנועה ופיזיותרפיה. המרכז מהווה מקום טיפולי הן לילד והן להוריו.

המרכז מספק טיפולים פרטניים וטיפולים קבוצתיים על מנת לסייע לילדים לפתח מיומנויות חברתיות. במרכז קשת מאמינים כי טיפול יעיל ומוצלח הוא טיפול המערב את כל עולמו של הילד, ולכן חשוב במיוחד שיתוף הפעולה עם ההורים וכן מול המסגרת החינוכית של הילד. אנשי המקצוע השונים רואים חשיבות בעריכת ביקורים במסגרות החינוכיות והם ערוכים ומנוסים במתן הדרכות לצוותים חינוכיים. במרכז מתקיימת עבודת צוות, קיימת חשיבה משותפת של המטפלים השונים במטרה למפות בצורה הטובה ביותר את יכולותיו וקשייו של הילד ולעזור לו לממש את מלוא הפוטנציאל שלו בדרכים המתאימות לו.