קריאת ספרים ביחד

לקרוא עם ילדכם סיפור מדי יום. יש חשיבות רבה לא רק לתדירות אשר אתם קוראים ספרים ביחד אלא גם לאופן בו אתם מקריאים את הסיפור לילדכם. יש לשים לב לדברים הבאים כאשר קוראים עם ילדכם סיפור:

לקרוא כל יום סיפור.

לא להכריח את ילדכם לשבת איתכם ולהקשיב לסיפור.

לבחור ספרים בהתייעצות משותפת עם ילדכם ולהתייחס בבחירת הספר לגילו של ילדכם התכנים, אוצר מילים, איורים ואורך הסיפור.

למצוא זמן מתאים במהלך היום ולבחור מקום שקט בעת הקראת הסיפור.

לעודד את ילדכם ללכת לספרייה באופן קבוע.

לחזור ולקרוא עם ילדכם אותו סיפור מספר פעמים כך שילדכם יכיר ויזכור את הסיפור ויוכל לספר את הסיפור לפי התמונות והזיכרון.

לשוחח עם ילדכם לפני קריאת הספר על שם הספר, הסופר והמאייר.

לשוחח עם ילדכם בעת הקראת הסיפור על הנושא בסיפור, מה שמתרחש בסיפור מה הוא חושב שיקרה בהמשך ועל נושאים אחרים המתקשרים לסיפור.

לגרום לקריאת הסיפור להיות מהנה לילדכם. להשתמש בקולות שונים ולהיות תיאטרליים בזמן קריאת הסיפור.

לא להיצמד למילים של הטקסט. הסבר בשפה פשוטה יותר משפת הספר, תורם להבנה טובה יותר של האירועים בסיפור.

לשתף את ילדכם במהלך קריאת הסיפור, לדוגמא, לבקש ממנו להעביר את הדף, להשלים את המשפט בסיפור (אם הסיפור מוכר) וכו'.

להצביע על התמונות ולעקוב אחר המילים עם האצבע בזמן הקריאה כך שילדכם ילמד את הקשר בין אותיות מילים ותמונות.