שיפור הכתיבה

שיפור מיומנויות הכתיבה הוא אחד מהתחומים בו עוסקת מרפאה בעיסוק.

תחומים אותם ניתן לשפר:

- קריאות הכתיבה: איכות צורת האותיות, כתיבה בשורות, רווחים תקינים, סדר.
- סדר וארגון: במחברת, בתיק, סדר יום בהקשר להכנת שיעורי הבית.
- קצב: הגברת קצב הכתיבה לצורך הספק או לחלופין האטת הקצב לצורך שיפור קריאות הכתב (בהתאם לצרכי הילד).
- העלאת מודעות ואכפתיות לגבי הכתב – למה כדאי לי לכתוב קריא, מה יצא לי מזה. רק לאחר מכן ניתן למפות את הקשיים יחד עם הילד ולשפר את כתיבתו.

איך עושים את זה?

קודם כל מגדירים יחד עם הילד את הדברים הטובים בכתיבה שלו ואת הדברים שצריך לשפר. הדברים נכתבים יחד ונקבעות המטרות במשותף (עם הילד והוריו). בהמשך נעשית עבודה שיטתית לשיפור מרכיבי הכתיבה. כל זאת, תמיד בהנאה, דרך משחק וחוויה.