הקורס נותן הכרות עם מושג "הקול ההורי", הכרת ההורות כתהליך התפתחותי מקביל להתפתחות הילדים, הכרות עם המושג "ההורה כישות פסיכולוגית" ומתן דגש לנוכחות של ההורה גם כשאינו נוכח באופן קונקרטי או פיזי. מתן כלים לדיאלוג עם הישות ההורית הקונקרטית והפסיכולוגית.