הקורס נערך ב-4 ימים מרוכזים בהם הרצו טובי המרצים והמטפלים בתחום:

מרכיבים בסיסים בכתיבה ומחקר עדכני בתחום (אביבה יוכמן); אבחון איכות כתב היד (ד"ר שולה פרוש); אבחון תהליך הכתיבה – גורמים ארגונומיים (ורד פינדק); לימוד השימוש בכלי: "אבחון איכות כתב היד" (אביבה יוכמן, נירית ארז, ד"ר שולה פרוש, ד"ר רות אנגל); מבנה כף היד – התפתחות ותפקוד (שלומית נאור יהל); גישתו של M.benbow לטיפול בבעיות כתיבה (דבי דביר); המחשב כפתרון חלופי לליקויי כתיבה (טליה פרבר); תפקוד קינסטטי, למידה מוטורית וכתיבה (תמר צוקרמן סרי); "נעים לכתוב" – שיטה משולבת, סנסו מוטורית וקוגנטיבית, לטיפול בלקויי כתיבה (חיה קושניר); השימוש בעקרונות עבודה קבוצתית לטיפול בלקויי כתיבה (חיה קושניר); "Family centered care"- התאוריה ויישומה בטיפול (חסיה לובצקי); פסיכוגרפיה – הפעלה לשיפור הכישורים הגרפיים של הילד (ד"ר יונתן שתיל).