הקורס מקנה ידע תאורטי בתחום התפתחות האוריינות ומקנה כלים לטיפוח ניצני אוריינות בגן. הקורס מקנה הכרות לגישות להוראת הקריאה תוך התייחסות לויכוח בין הוראת השפה השלמה להוראת הפונמות והאותיות. נלמדות הגישות להתאמת שיטת הקריאה לצורכי הילדים ומסגרות הלימוד.