קבוצות חברתיות

במרכז קשת נערכות קבוצות חברתיות בקבוצות קטנות.

מספר ילדים בקבוצה: 4-6.

המטפלים: שני אנשי טיפול. אחד מהתחום הרגשי (פסיכולוג /תרפיסט) והשני מרפאה בעיסוק או קלינאית תקשורת.

ילדי הקבוצה מצטרפים אליה רק לאחר שאחד המטפלים הכיר את המשפחה ואת הילד באופן אישי, לאורך מספר פגישות.

בשיבוץ הילדים בקבוצה חברתית נלקחים בחשבון מרכיבים שונים כגון גיל, טמפרמנט הילדים, יכולתם הקוגנטיבית ועוד.

מטרת הקבוצה החברתית: ללמוד לשחק יחד ותוך כדי כך לרכוש מיומנויות חברתיות טובות יותר. הילדים לומדים להכיר את עצמם טוב יותר ולתקשר את צרכיהם לילדים האחרים ולמבוגרים בקבוצה.

הקבוצות כמעט ואינן מובנות. עקב כך עולים הקשיים של הילדים כפי שהם במציאות והדבר מאפשר התערבות בזמן אמת ולמידה "על חם".

קשר עם ההורים:  פעם בחודש – חודש וחצי נפגש הצוות המטפל של הקבוצה החברתית עם כל זוג הורים באופן פרטני. זאת על מנת לדווח, לשמוע, ולחשוב יחד על המשך קידומו של הילד.

קשר עם הגן/בית הספר: בהתאם לצורך, נערכת תצפית על הילד בגן וניתנת הדרכה והכוונה לצוות הגן. הגננת מקבלת הדרכה על דרכים לתווך ולשפר את המיומנויות החברתיות של הילד. לעיתים נערכים טיפולים גם במסגרת הגן, על מנת להעביר את שנרכש במסגרת הקבוצה החברתית, למסגרת הגנית הגדולה. (טיפולים בתוך הגן מחייבים אישור של צוות הגן).

הקבוצות החברתיות הוכיחו את עצמן, לאורך השנים, כמקדמות את הילדים בהיבט הרגשי – חברתי ומאפשרות התערבות והכוונה בזמן אמת. זאת, תוך מעורבות רבה של ההורים בתוך התהליך.